fakultní stránky
Vedoucí katedry: doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
Zástupce vedoucího: Mgr. Peter Huszár, Ph.D.
Tajemník: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.
Sekretariát: Jana Karnoltová
.
Pracovníci: doc. RNDr. Michal Baťka, DrSc.
prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
Mgr. Michal Belda, Ph.D.
doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.
Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.
RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.
Mgr. Peter Huszár, Ph.D.
doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.
Jana Karnoltová
Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
RNDr. Aleš Raidl, Ph.D.
RNDr. Kateřina Šindelářová, Ph.D.
Mgr. Michal Žák, Ph.D.
.
Externí spolupracovníci: doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D. (FS ČVUT)
RNDr. Radmila Brožková, CSc. (ČHMÚ)
prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc. (ÚT AV ČR)
prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc. (FS ČVUT)
RNDr. Jan Kyselý, Ph.D. (ÚFA AV ČR)
RNDr. Petr Novák, Ph.D. (ČHMÚ)
doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc. (ÚFA AV ČR)
RNDr. Martin Setvák, CSc. (ČHMÚ)
doc. RNDr. Zbyněk Sokol (ÚFA AV ČR)
Ing. Vladimír Ždímal, Dr., CSc. (ÚCHP AV ČR)
.
Doktorandi: Mgr. Hynek Bednář
Mgr. Patrik Benáček
Mgr. Antonín Bučánek
Mgr. Hana Chaloupecká
Mgr. Lenka Crhová
Mgr. Aleš Jirk
Mgr. Jan Karlický
Mgr. Olga Kouřimská
Mgr. Aleš Kuchař
Mgr. Libor Kukačka
Mgr. Ján Mašek
Mgr. Jan Mejsnar
Mgr. Jana Pechková
Mgr. Michal Pokorný
Mgr. Zuzana Rulfová
Mgr. Petr Šácha
Mgr. Petr Skalák
Mgr. Jindřich Šťástka
Mgr. Michaela Valachová
Mgr. Ondřej Vlček
Mgr. Naděžda Zíková Slezáčková